Een warme start is geen garantie voor een warm afscheid! Update van mijn onderzoek met de titel ‘It takes two to tango’. Een onderzoek over de ontwikkeling van de relatie tussen bestuurders en toezichthouders vanaf het moment dat er een vacature ontstaat tot en met het afscheid.

Onderzoek in corona tijd

Onderzoek doen in corona tijd vraagt aanpassingen in het verrichten van mijn onderzoek. Een casus volgen door live aanwezig te zijn bij bijeenkomsten tussen bestuurders en raad van toezicht ligt dan niet meer voor de hand. Immers in het kader van de covid-maatregelen dienen reisbewegingen beperkt te worden tot de meest strikt noodzakelijke. Daarnaast ligt de focus van zorgorganisaties niet zozeer op het (laten) doen van wetenschappelijk onderzoek maar is de focus en prioriteit op het verlenen van zorg en het faciliteren van je medewerkers. De focus van mijn onderzoeksopzet lag dan ook in het coronoproof maken van mijn opzet. Hierdoor is het live bijwonen van gesprekken geschrapt. Hiervoor in de plaats zijn digitale bijeenkomsten gekomen en worden gesprekken achteraf gevoerd. Daarbij is het van belang om ‘zo kort mogelijk op de gebeurtenissen te zitten’ om ruis in de communicatie ten gevolge van het verstrijken van het aspect ‘tijd’ zo veel als mogelijk te beperken.

Daarnaast biedt deze coronatijd ook mogelijkheden én kansen voor mijn onderzoek die ik tevoren niet heb kunnen voorzien. Denk hierbij aan werven en selectieprocedures tijdens covid: een kans of een uitdaging? Een publicatie hierover is in de maak.

Longitudinale onderzoek Grand Thornton

Ook had ik voldoende tijd beschikbaar om mee te werken aan het longitudinale onderzoek van Grand Thornton (loopt inmiddels al ruim 10 jaar) en dit onderzoek werd, onder meer vanwege corona, uitgebreid met een speciale wintereditie. In deze wintereditie is ook een aantal vragen uit mijn onderzoek opgenomen waaronder de vraag over de relatie tussen bestuur en toezichthouders. Tezamen met de onderzoekers van Board in Balance werk ik aan een publicatie die komend najaar het licht gaat zien.

Tenslotte bood corona mij meer tijd en aandacht om te reflecteren op het presenteren van mijn onderzoeksresultaten zoals bijvoorbeeld de 10 interviews met bestuurders en toezichthouders op een werving- en selectieprocedure. Ik heb hiervoor contact gelegd met een cultureel antropologe om deze resultaten op een aansprekende wijze vorm te gaan geven. Hierover later meer!