Privacy

Christel Deckers respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Alle persoonlijke informatie die via de website wordt verzameld, wordt alleen gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven.

Inhoud

1. Wat is Christel Deckers ?
2. Welke gegevens worden verwerkt?
3. Met welk doel worden gegevens verwerkt?
4. Aan wie worden deze gegevens verstrek?
5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?
6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?
7. Hoe worden de gegevens beschermd?
8. Welke rechten hebt u?
9. Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is Christel Deckers?

Is een onderneming die management services biedt. Christel Deckers is gevestigd aan de Musicallaan 493, 3543 ED te Utrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34193307.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Als u een bericht stuurt voor verder informatie, zullen uw titel, naam, achternaam, e-mail, functie en organisatie verwerkt worden. Ook dient u uiteraard bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Christel Deckers verwerkt.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt om met u contact op te nemen over onze dienstverlening.

4. Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

Christel Deckers zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van een website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het hebt gekregen. Christel Deckers gebruikt cookies om gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Christel Deckers haar site afstemmen op uw wensen. Alle informatie die verzameld wordt door cookies zal algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van cookies gebruikers te identificeren. U hebt de mogelijkheid om uw browser in te stellen zodat cookies niet worden geaccepteerd.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

De website bevat een link naar een website van derden. Christel Deckers is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

7. Hoe worden de gegevens beschermd?

Christel Deckers draagt zorg voor maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Christel Deckers te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Christel Deckers zal op dit verzoek binnen 14 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen uit de database.

9. Kan deze Privacy policy worden gewijzigd?

Als Christel Deckers de Privacy verklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid dan kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info[at]christeldeckers.nl