Governance

Goede zorg en onderwijs verdient professioneel toezicht. De belangrijkste pijlers voor goed toezicht zijn vastgelegd in de Governance Code van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) en de Primair Onderwijs raad (PO-raad).

Mijn visie op governance is dat het in de eerste plaats teamwork is en begint met professioneel leiderschap. Vaker wordt tegenwoordig de term Verbindend leiderschap gebruikt. Daarnaast is governance dusdanig context en omgeving gebonden dat elke algemene tekst hierover de praktijk geweld aan zal doen en daarmee dus tekortschiet.

Graag wil ik hierover in een persoonlijk gesprek met je van gedachten wisselen. Ik kan alvast een mooi experiment met je delen waarmee we bij een van ‘mijn’ zorgorganisaties onlangs gestart zijn. Vanuit de behoefte om op strategische thema’s meer tijd en ruimte voor verdieping vrij te maken zijn we onlangs gestart met het thematisch benaderen van de Raad van Toezicht agenda met de bijbehorende documenten. Deze thema’s hebben we als Raad niet zelf verzonnen maar komen voort uit de strategische Koers van deze organisatie. Tevens laten we onze vaste posities in bijvoorbeeld de kwaliteit- en auditcommissies een beetje los: elk lid van onze Raad van Toezicht schuift aan bij een andere commissie dan waar hij/zij deel van uit maakt. Zo kijken we bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren en al doende onze governance te verbeteren en dat komt onze organisatie ten goede.