Onderzoek

Ik ben als onderzoeker verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (ESHPM). Het doel van mijn onderzoek is te bestuderen hoe de juiste bestuurder op de juiste plek terechtkomt. En wat is de legitimiteit in tijd gezien van deze match tussen bestuurder en zorgorganisatie. Het betreft een exploratief kwalitatief onderzoek naar het proces van matching tussen zorgorganisatie; Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Naast het proces van matching ligt de focus in dit onderzoek ook op de werkgeversrol van de raad van toezicht gedurende dit proces en in het eerste jaar na de benoeming.

In dit onderzoek komt mijn ervaring als bestuurder en toezichthouder samen en voorzie ik mijn ervaringen in de praktijk van een wetenschappelijke onderlegger met als doel de praktijk van governance te kunnen verbeteren.