Veranderen begint met lef - Erika Boekhoorn

In Veranderen begint met LEF worden twee kleuren geschilderd: groen en blauw. Waarbij de kleur blauw als niet meer van deze tijd en als achterhaald beschouwd wordt. Hierdoor blijft er slechts één kleur over en dat is groen, aldus de auteurs.

Boekhoorn en Hijdendaal hebben het boek overzichtelijk en ruimtelijk vormgegeven, met illustraties van Marijke van Veldhoven, en met ruimte voor het maken van aantekeningen en het beantwoorden van vragen. De doelgroep waarvoor zij het boek hebben geschreven is erg breed; van manager tot or lid en de medewerkers zelf.

Het boek is in drie delen opgesplitst, te weten: de huidige werkwijze bij veranderen. De auteurs noemen dat de blauwdruk wijze. In het tweede deel schetsen de auteurs de theorie van het procesgericht veranderen (de groene manier) en ten slotte sluiten ze het boek af met een casus (fictief weliswaar) over hoe te handelen volgens het door hen geschikte model van procesgericht veranderen.

Door de titel van het boek was ik wat op het verkeerde been gezet omdat ik LEF associeer met mensen en mensgericht werken en niet zozeer met procesgericht werken. Ook vind ik het jammer dat ze zich afzetten tegen het zogenaamde blauwdruk denken; in de ogen van de auteurs een achterhaalde wijze van werken die het ‘samenwerken’ eerder belemmerd dan bevorderd.

Ondanks het gebruik van kleuren en het liedje van Ernie en Bert, dat in mijn hoofd blijft zitten, heb ik in dit boek een tweetal belangrijke schema’s gevonden die ik meteen in mijn dagelijks werk als bestuurder toepas. Het betreft het schema van Knoster waarin de succesfactoren voor veranderen helder staan weergegeven én het betreft de figuur ‘Hoe ontstaat samenwerking’ waarin in één oogopslag de relatie tussen inhoud, proces en procedure leidt tot samenwerking. Alleen al deze beide schema’s maken het aanschaffen, lezen én gebruiken van dit boek tot een meer dan gerechtvaardigde aankoop!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.