Strategisch partnerschap - Rienk Goodijk

Wat leren we van falende bestuurders en toezichthouders? En hoe voorkomen we dat we na elk incident met nieuwe maatregelen komen omdat we denken zo eventuele nieuwe incidenten te voorkomen? Wie het weet mag het zeggen!

Rienk Goodijk is senior consultant bij het GITP en professor at Zijlstra Center VU Amsterdam. Deze auteur heeft al meerder publicaties over bestuur en toezicht in het semipublieke domein op zijn naam staan. Tevens is hij een veelgevraagd spreker bij de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg) op dit terrein. Strategisch partnerschap, wat is wijsheid? is zijn nieuwste boek.

Weer een boek over dit onderwerp zou je kunnen denken: weten we dan nog niet hoe het moet? Toch niet weer een nieuwe afvinklijst? Nee gelukkig niets van dit alles. Rienk Goodijk neemt je in Strategisch Partnerschap op zeer gedegen wijze mee in het veld van bestuur en toezicht. Van algemene ontwikkelingen in governance door de jaren heen naar de huidige governance in de semipublieke sector. Hij overziet daarbij het gehele semipublieke domein en formuleert zeer bescheiden ‘volgens mij, ik denk’ zijn observaties. Hij signaleert nieuwe ontwikkelingen en kansen om uit de kramp van afvinklijsten en controles te komen. In zeer helder taalgebruik belicht hij hierbij ook de mogelijke nieuwe valkuilen en de complexiteit tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

Ik heb het boek gelezen door de bril van goed werkgeverschap door de raad van toezicht voor de raad van bestuur. Ook die rol is in ontwikkeling en vraagt meer om wederzijds rolbesef en rol bewustzijn dan rolvastheid of controle. Ook voor raden van bestuur en raden van toezicht en hun onderlinge relatie geldt: een leven lang leren! Dit boek is een inspiratiebron voor het voeren van discussies hierover! Immers wijsheid is een vorm van niet weten en wel willen leren. Doe uw voordeel met de kennis die Rienk Goodijk met ons deelt; ik vind zijn Strategisch Partnerschap, wat is wijsheid? inspirerend en deel het graag met mijn collega-bestuurders en toezichthouders.