Filosofie voor een weergaloos leven - Lammert Kamphuis

‘Ga eens lekker in de supermarkt op je rug liggen’. Dat is een heel bijzonder advies en zeker om dat van een filosoof te krijgen. Nu is mijn broer filosoof en voer ik met hem wel discussies, maar ook hij was verrast door dit advies. Maar na het lezen van het door Lammert Kamphuis vlot geschreven boek valt dit advies op zijn plek. Wat je ermee doet is uiteraard je eigen zaak.

Kamphuis is naast auteur en filosoof ook docent en Head of Faculty bij The School of Life in Amsterdam. Om weergaloos te kunnen leven, zo is de stelling van Kamphuis, is het zaak je te bevrijden van allerlei ballast. Deze ballast ben je in eerste plaats zelf en wordt in de tweede plaats door je omgeving veroorzaakt. De grote denkers vanuit het verleden én het heden kunnen je helpen om van deze ballast af te komen. En een van de adviezen luidt dan om eens iets heel geks te gaan doen zoals op je rug in de supermarkt liggen.

De kracht van dit boek zit hem niet zozeer in dit bijzonder advies maar veel meer in de zeer krachtige en toegankelijke manier waarop Kamphuis oude én nieuwe filosofen verbindt aan eeuwenoude en eigentijdse problemen. Niet alleen op individueel niveau maar ook op wereldniveau. Daar kunnen we als individu en als maatschappij veel aan hebben en veel van leren.

De eyeopener voor mij zit hem in hoofdstuk 6 Doen alsof, met als ondertitel, Over ethiek waarin de hedendaagse politieke stromingen in historisch perspectief worden geplaatst met adviezen van filosofen van toen én nu. Dit geeft mij stof tot nadenken waardoor de hedendaagse discussies voor mij beter en helderder in een breder perspectief te plaatsen zijn. Deze verheldering maakt dat ik niet op mijn rug in de supermarkt hoef te gaan liggen om ballast van me af te werpen.

Zo af en toe een goed boek zoals van Kamphuis is voor mij voldoende.