Projectmanagement op basis van ICB versie 4 - Bert Hedeman

Alweer een boek over projectmanagement? Zou dat echt helpen om projecten op tijd en binnen budget en afgesproken kwaliteit op te leveren? Bert Hedeman en Roel Riepma zijn de auteurs van het handboek Projectmanagement op basis van ICB versie 4. Dit handboek is een logisch vervolg op Projectmanagement op basis van NCB versie 3 (2011).

‘Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat 40% van alles wat we doen projectmatig wordt aangepakt’. Onderzoek toont ook aan dat 80% van alle projecten zowel in tijd alsook in budget én kwaliteit de afgesproken termijnen overschrijdt (zie ook Get I@T right, Deckers 2003). Dit handboek is bedoeld voor alle projectprofessionals, maar ook voor diegenen die de projecten moeten aansturen, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers.

Dit handboek is tevens bedoeld voor allen die zich voorbereiden op de verschillende examens die verplicht zijn voor de IPMA-projectaccreditatie (International Project Management Association). Een aparte definitielijst, waarin alle gebruikte termen overzichtelijk zijn gerangschikt en toegelicht, is beschikbaar via de website www.PMversie4.nl.

Deze IPMA-associatie heeft, om in te spelen op de nieuwe eisen van de moderne tijd, een nieuwe standaard voor persoonlijke ontwikkeling gelanceerd; the Individual Competence Baseline 4 (ICB4).

Deze richtlijn bestaat uit drie vakdomeinen: portfolio-, programma- en projectmanagement en drie competentiegebieden: de drie P’s genoemd. Die P’s staan voor perspectief, personeel en praktijk. In totaal worden er in dit handboek negenentwintig competentie-elementen beschreven.

Het handboek is logisch opgebouwd en start met een introductie op projecten en projectmanagement. Vervolgens worden alle vaktechnische competenties beschreven en daarna de gedragsmatige competenties en tenslotte eindigt het boek met een beschrijving van de overig contextuele competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorvoeren van veranderingen en het omgaan met weerstand.

Ook aan cultuur en waarden aspecten wordt (weliswaar in het allerlaatste hoofdstuk) aandacht besteed.

Kortom een handboek van formaat en gewicht (meer dan twee kilo en bijna zeshondervijftig pagina’s!). Een handboek dat niet geschikt noch bedoeld is als leesboek maar als studieboek en naslagwerk.

Ik gebruik het boek om een drietal redenen:

Ten eerste om als opdrachtgever de projectvoorstellen kritisch te kunnen beoordelen alvorens deze goed te keuren;

Ten tweede om de goedgekeurde projecten kritisch te blijven volgen en; Ten derde als de afronding gereed is om de projectleiders te kunnen kwijten, de projectgroep op te kunnen heffen en te gaan profiteren van al het goeds dat dit project heeft opgeleverd.

En tenslotte en dat is zeker zo belangrijk; om te gaan genieten van mijn tevreden klanten! Dit handboek verdient een plek in ieders boekenkast!

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. viagra online schreef:

    viagra online

    WALCOME

Reacties zijn gesloten.