Pionier - Arjan Polhuijs

Het thema van innoveren en pionieren is erg actueel. Immers wie niet innoveert plaatst zichzelf op achterstand en heeft daarmee op termijn geen toekomst meer.

Pionier – En realiseer zinvolle innovatie van Arjan Polhuijs is vlotgeschreven. Polhuijs is oprichter van Flare (2009), een toonaangevend strategiebureau dat bedrijven wereldwijd helpt een positieve impact te maken. Voorheen werkte Hij als marketeer bij onder andere Philips.

Polhuijs neemt ons in kleine stapjes mee op weg naar groei voor je organisatie. Hij onderscheidt zes werelden die tot groei leiden; te weten de human world, de intellectual world, de creative world, de real world en ten slotte purpose, de wereld van de waardevolle groei, en trust. Al deze zes werelden zijn, elk op een andere manier, verantwoordelijk voor de groei en bloei van een organisatie. Deze werelden hangen nauw met elkaar samen, maar in zijn aanpak pleit hij voor het afzonderlijk benaderen van elk van deze werelden omdat zij allen een andere expertise vragen en dus ook andere specifiek adviseurs vereisen. Hierin zit mijns inziens ook meteen de zwakte van de werelden, want wie bewaakt dan de samenhang? Een nieuwe expert wellicht?

Deze zes werelden vertaalt hij naar een aanpak in zes fasen. Elke fase kent zijn eigen theorie en Polhuijs zet die theorie per fase helder uiteen.

Na de theoretische uiteenzetting per fase neemt Polhuijs ons mee naar de feitelijke uitvoering per fase. Dit doet hij door met ons sprekende voorbeelden uit (meestal zijn eigen) praktijk te bespreken. Hij doet dat op een open en prettige manier waarbij hij ook de door hem gemaakte fouten niet onbenoemd laat. Daar leren we tenslotte het meeste van.

Wat mij een beetje stoorde was dat er in deel 2 (de praktijk) veel theorie uit deel 1 terugkwam. Dat haalde voor mij de snelheid uit het boek. Misschien stoort dat andere lezers minder want het gezegde dat ‘de kracht in de herhaling zit’ kan hierbij zeker opgaan.

Het is goed om dit boek erbij te pakken als je je organisatie eens kritisch onder de loep gaat nemen!

Polhuijs eindigt Pionier! met een uitnodiging om langs te komen en hulp te vragen bij het pionieren. Dat is een mooie uitgestoken hand voor eenieder die op de drempel staat om te starten met pionieren. Ik zeg doen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.