Op woensdag 19 juni was ik te gast op een inspirerende netwerkbijeenkomst van de Veghte, adviesbureau voor interim management en werving & selectie. 

Momenteel doe ik onderzoek naar de relatie tussen bestuur en governance aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Doelstelling van dit onderzoek is het verbeteren van de matching tussen bestuurder en (zorg)organisatie; de legitimiteit van deze match in de tijd gezien en de focus van de Raad van Toezicht op het vervullen van haar rol als werkgever.

Voor de Veghte uiteraard een zeer interessant onderwerp, gelet op haar rol van executive search bureau. Aan een besloten groep van zo’n 30 interim-bestuurders, en -managers, toezichthouders presenteer ik de eerste inzichten van mijn onderzoek.

Allereerst neem ik iedereen mee in het proces van werving en selectie van een nieuwe bestuurder.

Een organisatie is gauw geneigd op zoek te gaan naar het schaap met de vijf poten. Maar een schaap met vijf poten heeft weinig overlevingskans, dus is het raadzaam om zorgvuldig te bedenken over welke competenties een nieuwe bestuurder dient te beschikken zonder hierbij de realiteit uit het oog te verliezen. Een zorgvuldige prioritering en afweging is dan ook een voorwaarde om te komen tot een realistisch en passend profiel.

Vervolgens is de inrichting van een professionele procesgang belangrijk; wordt het proces uitbesteed aan een werving & selectie bureau, welke instrumenten worden gebruikt (gesprekstechnieken, toepassing selectiecriteria) en hoe vervult de Raad van Toezicht haar rol als werkgever in deze procedure.

Vanuit een breed in de zorg uitgezette enquête, kunnen al de eerste conclusies worden getrokken. Matching kan verbeterd worden:

  • Door het instrument van organisatie ecologisch onderzoek toe te passen.
  • Door gestructureerde interviews tijdens selectiegesprekken af te nemen.

En als er eenmaal een nieuwe bestuurder benoemd is, hoe verloopt dan het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in het eerste jaar van de aanstelling van de nieuwe bestuurder?

En hoe ervaren zowel de bestuurder als ook de Raad van Toezicht in haar rol als werkgever dit samenspel?

De enquête geeft de volgende eerste conclusies:

  • Er bestaat een grote diversiteit in de invulling van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht.
  • Sommige Raden van Toezicht hebben in hun visie op toezicht hun werkgeversrol expliciet en openbaar gemaakt, maar de meesten hebben dat nog niet gedaan.
  • Nader onderzoek naar de invulling van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht is noodzakelijk.
  • Opleiding en training in het 1e jaar van zowel Raad van Toezicht als Bestuur is gewenst.

Vanuit de groep aanwezigen wordt gereageerd met veel ervaringen uit de praktijk. Vooral de casussen waar sprake blijkt te zijn van een mismatch roepen veel stof tot discussie op; was de procedure niet zorgvuldig en/of professioneel genoeg, wat is er over het hoofd gezien, welke fouten zijn er in de procedure gemaakt? Wat was de rol van het werving & selectie bureau en had deze zo’n mismatch kunnen voorkomen?

Ik nodig de deelnemers aan deze discussie en de Veghte van harte uit om bij te dragen aan het vervolg van dit onderzoek.

Recent verscheen ook het artikel ” Waarom makkelijk doen als het beter kan?” over mijn onderzoek in Goed Bestuur &Toezicht. Lees het hier.

Mocht u in meer informatie over dit onderzoek geïnteresseerd zijn, dan kunt u met mij contact opnemen.