Filter boekrecensies op:
ALLES | GOVERNANCE | ADVIES | ONDERZOEK | COACHING 

Ik schrijf al geruime tijd boekrecensies voor managementboek over de thema’s governance, advies, onderzoek en coaching, met hier en daar een uitstapje naar een boek met een interessante titel zoals bijvoorbeeld Hoe organiseer je het feest dat niemand wil missen. Het betreft niet alleen boeken die gaan over zorg en welzijn maar zij beslaan de gehele breedte van deze vakgebieden zelf. Dat doe ik enerzijds om op de hoogte te blijven van alle actuele ontwikkelingen op mijn vakgebied en deze te delen met mijn collega’s; anderzijds helpt het schrijven van recensies mij de boeken ook op een andere manier te lezen namelijk voor potentieel geïnteresseerden. Sommige boeken kan ik op mijn beurt gebruiken in mijn adviespraktijk in het kader van governance en/of coaching.

Goh! Onbegrepen gedrag, bron van creativiteit - Albert de Vries

// Dit boek is niet meer verkrijgbaar via managementboek //

In ‘Goh’ beschrijven Albert de Vries en Thijs Schiphorst verrassende ontmoetingen met mensen met autisme. Het is een verademing om nu eens niet te lezen wat de beperkingen van mensen met autisme zijn en hoeveel geld de zorg voor deze mensen ons jaarlijks kost en dat deze kosten onbeheersbaar zijn. De afkorting ‘goh’ staat voor gelukte onverwachte handelingen.

Lees meer

Ik zoek mijn passie - Els Ackerman

Els Ackerman maakt korte metten met 30 mythes over werk en loopbaan in ‘Ik zoek mijn passie’. De eerste druk dateert van 2010. Een aantal verhalen, vragen en columns is eerder gepubliceerd op de website van Intermediair. Helaas is het boek wat verouderd en niet erg vernieuwend.

Lees meer

Coaching - René Jansen

Het boek Het boek Coaching geschreven door René Jansen, gaat over twee thema’s te weten persoonlijke en teamcoaching. Het boek handelt over het keuzeproces voor het juiste gedrag: “gegeven je werkomgeving, de verwachtingen en jezelf, het beste eruit halen. Hierbij gaat het om de combinatie van de factor doel met de factor mens.”

Lees meer

De eekhoorn die in een boom klimt - Annet Brinkhuis

‘De eekhoorn die in de boom klimt’ is het eerste boek van Annet Brinkhuis. Zij schrijft op basis van haar ervaringen als opleider en coach en als directeur-opleider over roeping en blokkerende emoties bij loopbaankeuzes. Aan de hand van een zestal emoties (patronen) beschrijft Annet hoe deze emoties je loopbaankeuze in de weg kunnen staan. Aan de hand van interviews met clienten beschrijft ze een aantal casussen met daarbij ook de vertaling naar concrete werksituaties en hoe die verlopen aan de hand van de interventies door Annet.

Lees meer

Vaart maken - Hans van der Loo

De wereld om ons heen verandert snel. Dat geldt ook voor organisaties: en hoe houd je je staande in deze veranderende wereld? Hans van der Loo heeft deze vraag vertaald naar een methode om organisaties in beweging te krijgen. In zijn boek geeft hij een mooie combinatie van inzichten, opgedaan in de zeilwereld, en een heel praktische benadering in de vorm van vragenlijsten, om mee aan de slag te gaan.

Lees meer

OR Luisterbox

De OR luisterbox is samengesteld door BPO Adviesgroep, 2009. Deze luisterbox bevat 1 cd met een luisterduur van ruim 60 minuten en wordt afwisselend door een mannen- en vrouwenstem ingesproken, respectievelijk door Ben Maasdam en Marjon Keller. Centraal thema is de rol van de bestuurder in relatie tot de OR. Aan de hand van een achttal onderwerpen worden alle belangrijke facetten van de OR behandeld. De nadruk bij deze cd ligt op de praktische toepasbaarheid van de geboden oplossingen vanuit bestuurdersperspectief.

Lees meer

Ontregelen - Jos van der Lans

Het boek Ontregelen, de herovering van de werkvloer transparantie, door Jos van der Lans, gaat over de bureaucratie in de publieke sector en is een vervolg op Koning Burger (2005). In dit boek wordt onderzocht waar al die professionals die de samenleving als werkvloer hebben, zijn gebleven. Ze zijn steeds minder op de werkvloer te zien. Bureaucratische regels, angstige protocollen en geduldig registrerende computersystemen houden deze professionals steeds meer van hun werk.

Lees meer