Zorg voor toezicht - Henk den Uijl

Op maandag 30 november vond de boekpresentatie plaats van de bundel ‘Zorg voor toezicht’ onder auspiciën van de NVTZ, over de maatschappelijke betekenis van governance en toezicht in de zorg. Een aantal uit wetenschap en praktijk hebben deze thema’s vanuit verschillende invalshoeken belicht: van filosofische tot bedrijfskundige, van psychologische tot strategische, van juridische en sociologische tot praktische invalshoeken.

De bijdrage van Christel Deckers samen met Pieter Vos en Marco de la Rambelje treft u aan op pagina 84 met de titel: Besturing vanuit het perspectief van cliënt en professional. Voor iedereen die meer wil weten en zich wil laten inspireren beveel ik dit boek van harte aan.