The Devil Inside - Bas Kodden

Iedereen kent wel het duiveltje in zijn of haar hoofd dat zegt ‘dat gaat je toch niet lukken’ of andere demotiverende woorden die je ontmoedigen. Bas Kodden laat in The Devil Inside zien hoe je hier aan het hoofd kunt bieden.

Ken je goede en je slechte eigenschappen en doe er je voordeel mee, is de boodschap van Bas Kodden in The Devil Inside. Richt je hierbij vooral op je sterke kanten en versterk deze, in plaats van je zwaktes te proberen om te zetten in sterktes. Want dat kost immers veel meer energie, stelt Kodden.

Om meer zicht te krijgen op je sterke en zwakke kanten is het niet van belang te weten welke kleur jij, of je duivel, hebt. De kleurenanalyse is wijd en zijd bekend maar kent geen enkele wetenschappelijke onderbouwing, zo schrijft Kodden. Het enneagram daarentegen kent een degelijk wetenschappelijk fundament, door de Stanford University onderzocht. Het is een model dat negen persoonlijkheidsstructuren (ennea betekent negen) beschrijft. Eenieder van ons heeft zo zijn eigen voorkeurstijl. Via de enneagramleer kom je niet alleen te weten welk persoonlijkheidstype je bent, inclusief je handelingsvoorkeur dat past bij dit type, maar ook hoe je je gezond kunt ontwikkelen binnen je type.

Bas Kodden helpt je in The Devil Inside om je eigen blokkades op te heffen aan de hand van de enneagramleer. Zo krijg je zicht op je gewoontes en eigenaardigheden die je helpen, of verhinderen dat je je doelen bereikt. ‘De scheidslijn tussen succes en ellende is dun als je je devil inside niet onder ogen durft te komen.’

Aan de hand van ‘persoonlijke uitnodigingen tot oefeningen’ reikt Bas Kodden ons materiaal ter overdenking aan, omdat ‘introspectie de belangrijkste vaardigheid is die wij in ons leven kunnen inzetten’ om aan de goede kant van de lijn terecht te komen.
Dit boek met de duivel op de voorkant en met de kleuren van de hel en het vagevuur, kun je zowel voor je persoonlijke alsook voor je zakelijke succes gebruiken. Introspectie kent geen goed en kwaad en geen verschil in zakelijk en privé.

Eigenlijk heb je met The Devil Inside twee boeken voor de prijs van één!