Jaarboek corporate governance 2017-2018

In vijftien hoofdstukken wordt in dit boek door evenzoveel experts de huidige situatie van corporate governance beschreven. Niet specifiek voor zorg of onderwijs maar in brede zin: van pensioenfonds tot grote bv’s. Dat gebeurt soms vanuit de eigen ervaring als commissaris en dan aangevuld met eigen expertise van dezelfde commissaris; dan weer louter vanuit de rol van expert. En hier en daar aangevuld met (kleine) onderzoeken. Het aantal beschreven onderwerpen is zeer breed, namelijk van zelfevaluatie tot en met hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is helder verwoord met mooie verwijzingen naar wetboeken en andere relevante onderzoeken en bijbehorende literatuur.

De charme van dit boek is, naast het brede spectrum aan onderwerpen, ook gelegen in het feit dat er eigen ervaringen in zijn verwerkt.

De meerwaarde van dit boek zit hem voor mij, als toezichthouder in zorg en onderwijs, in het feit dat het niet louter blijft bij beschrijvingen van de huidige situatie en wat er mis is gegaan, maar dat er ook vooruitgekeken wordt naar corporate governance in de toekomst. Hoe zou dat eruit moeten c.q. kunnen zien en wat wordt er dan verwacht van bestuurders en commissarissen? Kortom: De auteurs van Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 geven heel concreet aan hoe het beter moet en kan, nu én in de toekomst. Hier sluit de titel van mijn recensie nauw op aan: Van ‘in control’ naar ‘in action’.

Kom uit uw stoel raden van bestuur en raden van commissarissen: in deze steeds complexere wereld wordt vanuit corporate governance perspectief meer van u verwacht.