Goede raad voor commissarissen - Puck Dinjens

Dat goede raad niet duur hoeft te zijn bewijst de prijs van het boek met de titel Goede Raad voor Commissarissen, namelijk €24,95. En dat is omgerekend per valkuil, er worden er eenentwintig beschreven, maar iets meer dan één euro. De kosten om deze valkuilen te dichten schat ik vele malen hoger in!

Het doel van dit boek, onder redactie van Puck Dinjens, is om zowel de huidige alsook toekomstige toezichthouders en bestuurders bewust te maken van de meest voorkomende valkuilen. Deze valkuilen worden in eenentwintig hoofdstukken door even zovele verschillende auteurs beschreven én tevens voorzien van best practices. Elke auteur hanteert hierbij een eigen schrijfstijl en komt met heldere voorbeelden. Ook de recente bibliografie is per hoofdstuk weergegeven en bevat hier en daar wat overlap maar dat stoort niet bij het lezen.

De belangrijkste best practice, die als rode draad door het hele boek heenloopt is: Het Reflecteren op eigen interne processen en op de interactie en de besluitvormingsprocessen. Dat lijkt een hele mond vol maar kort hergeformuleerd komt het erop neer dat je je als raad van toezicht én raad van bestuur bewust moet zijn van je eigen rol, daarin bereid moet zijn te leren én te reflecteren. Goede Raad voor Commissarissen is niet duur én niet dik zodat elke bestuurder en toezichthouder het in een verloren uurtje ter hand kan nemen. Nieuwe valkuilen graag melden bij mij!