Het selectieproces

Wie weet hoeveel geld er gemoeid is met het werven en selecteren van nieuwe bestuurders? En wie kan mij vertellen wat de succesratio hiervan is?

Ieder lid van een Raad van Toezicht krijgt vroeg of laat te maken met de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. Soms komt dit onverwacht en in andere gevallen wordt er bewust aangestuurd op vertrek van de zittende bestuurder.  Dat niet iedere procedure uitmondt in een benoeming of dat er na (korte) tijd wordt bekend gemaakt dat bestuurder en organisatie ‘in goed overleg’ uit elkaar gaan, geeft aan dat er in de procedure nog wel het een en ander te verbeteren is. Als dit beter kan dan bespaart dat een organisatie tijd en geld. En dat niet alleen: het behoedt een organisatie ook voor negatieve publiciteit!

Tegelijkertijd met het ontstaan van een vacature rijst ook de vraag: ‘Gaan we het zelf doen als Raad van Toezicht’ of besteden we het uit. Het is immers geen dagelijkse kost voor een Raad van Toezicht om zich hiermee bezig te houden; dit naast het feit dat toezichthouders over het algemeen andere dagelijkse activiteiten om handen hebben. Het boek van Lidewey van der Sluis is een praktische handleiding bij het werven en selecteren van bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder. In een aantal heldere stappen, het 7-fasen model, zet zij uiteen waar je aan moet denken zodat de kans op succes (lees matching) het grootst is.

Aan de hand van een groot aantal metaforen geeft zij een fraai beeld van hoe het loopt in de praktijk en geeft zij aanbevelingen hoe het beter kan. Of je nu zelf de werving en selectie ter hand neemt of uitbesteedt in beide gevallen is dit boek meer dan nuttig! De prijs van het boek staat in geen verhouding tot de kosten van zowel een succesvolle alsook een mislukte matching. Immers het werven en selecteren van een nieuwe bestuurder kan, indien dit niet zorgvuldig gebeurt, een afbreukrisico voor de organisatie en ook voor de Raad van Toezicht en – niet in de laatste plaats – ook voor de uitverkoren kandidaat betekenen.

Kopen dus dat boek!