Het groot werkvormenboek voor de zorg - Saskia Dirkse

In september 2020 schreef ik een lovende recensie over Het groot online werkvormenboek deel 3. Toen werd al een speciale editie voor de Zorg aangekondigd en deze editie is er nu.

Het Groot Werkvormenboek voor de Zorg is tot stand gekomen in samenwerking met De Jonge Specialist, die jaarlijks een Opleider van het jaar kiest. Alle winnaars van deze prijs zijn voor dit boek geïnterviewd. Alle werkvormen die deze winnaars zelf ontwikkeld hebben en /of graag inzetten hebben een plekje in dit boek gekregen.

Hierdoor is het een omvangrijk boek geworden met een groot aantal pagina’s: namelijk meer dan 300. Alle werkvormen zijn gerubriceerd aan de hand van dertien clusters. Alle werkvormen worden op dezelfde heldere manier beschreven; wat doet de werkvorm, wat is de opbrengst en hoe pak je het aan.
Ik pak er één werkvorm uit die mij in deze bijzondere coronatijd erg aanspreekt; te weten Stresssignalen. Deze valt onder het cluster Energie en werkplezier met als subtitel: ‘Collega’s nu en in de toekomst energiek en betrokken houden’ en bevat daarnaast de werkvormen met de volgende titels: Werkpleziermeter, van frustratie naar inspiratie, six human needs, werkplezierkaarten, cirkel van invloed, hersteltijd, growth mindset, roze bril en talent interview.

Stresssignalen: het helpt je collega zich bewust te worden van de signalen van aanhoudende spanning of overbelasting. Met de werkvorm ‘stresssignalen’ leer je je collega dergelijke signalen van stress beter en eerder te herkennen.

De aanpak kenmerkt zich door de volgende vier stappen; signaleren, stresssignalen in beeld brengen, luisteren naar de achterliggende boodschap en tenslotte de boodschap vertalen naar een to-do lijst waarmee je collega aan de slag gaat om de stress te verminderen en stresssignalen eerder te herkennen.
Naast een groot aantal werkvormen geven de auteurs ook tips voor het faciliteren van werkvormen in de praktijk zodat je nog beter beslagen ten ijs komt bij het kiezen en gebruiken van de juiste werkvorm. Immers niet iedereen leert op dezelfde manier. Zij sluiten hun boek af met een toelichting waarom een speciaal boek voor de zorg nodig is.

Ik onderschrijf het nut en de noodzaak daarvan maar beveel dit boek ook warm aan voor andere sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Ook daar is het werken met werkvormen minder gebruikelijk dan in andere sectoren.