Handboek integriteit en compliance - Marius van Rijswijk

De ene na de andere toezichthouder, bank of accountant komt in het geding wegens een gebrek aan integriteit en betrouwbaarheid. Ze hebben zich meer druk gemaakt om ‘window dressing’ en het afvinken van de compliancelijstjes dan om het creëren van een integere bedrijfscultuur en werkelijk integer handelen.

Helaas levert dit wanbeleid alleen nog maar meer voorschriften van de overheid en bureaucratische ballast op en komen we steeds verder te staan van waar deze regels ooit voor bedoeld waren. Tijd om het anders aan te pakken.

Het ‘Handboek integriteit en compliance’ biedt u een model waarmee u zowel de wetten regelgeving als de integriteitscultuur van uw bedrijf in kaart brengt, en reikt u gereedschap aan om beide met elkaar in balans te brengen en te houden. De focus ligt niet op de regels zelf, maar juist op het leren handelen in de geest van de regels. Hierdoor kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen en voelen zij zich weer betrokken bij en verantwoordelijk voor compliance en integriteit.

Inhoudsopgave

Inleiding

1. De disbalans tussen compliance en integriteit
2. Een nieuwe kijk op integriteit en compliance
3. Fase 1. Basiswaarden: het morele kompas van de organisatie
4. Fase 2. Normenkader: richtlijnen voor concreet gedrag
5. Fase 3. Voorbeeldgedrag: leidinggevenden als rolmodellen
6. Fase 4. Gedragspatronen: concreet integer gedrag
7. De Action Learning-ontwikkelcyclus
8. De eerste steen leggen
9. Een effectievere invulling van de rol van compliance officer
10. Nu of nooit!

Bijlage 1: Vragenlijst: elkaar aanspreken op gedrag
Bijlage 2: Het normenkader trainen
Sure!-ontwikkelmodel voor een duurzaam integere organisatie

Literatuur
Over de auteur
Dankwoord