De 40 Zin-tuigen - Annemiek Douw

Met de donkere feestdagen en met een gehele of gedeeltelijke lockdown in het vooruitzicht sprak het boek met de titel ‘De 40 Zin-tuigen, Je hoofdweg naar bezield werken en leven‘ wel aan.

Vol goede moed of moet, begon ik aan het boek. Alras zonk me de moed in de schoenen. In dit boek wordt al wat mis kan gaan breed uitgemeten; wat een wereld vol ellende. Je zou er depressief van worden.

Annemieke Douw heeft meerdere boeken op haar naam staan zoals ‘De ziel in het licht van haar hogere auralagen, uit 2013. Toen schreef ze nog over 21 auralagen (of Zin-tuigen) en in 2020 is het aantal al opgelopen naar 40.

Ze maakt in haar boek onderscheid in het uitwerken van persoonlijke zintuigen en organisatiezintuigen maar de opsomming en de volgorde is hetzelfde. En, let wel de volgorde is dwingend want elk tuig met een hoger nummer dan de eerdere bouwt voort op die eerdere laag (of tuig). Dat geldt zowel voor de persoonlijke alsook voor de organisatorische lagen.

De tips zoals die bijvoorbeeld worden gegeven bij de 30e energie laag zijn zo hoog over dat ik er in ieder geval niets mee kan. Ik noem als voorbeeld om je 30e energie laag meer te ontwikkelen “Be our own best friend, word je eigen beste vriend’. Maak een lijst van wat je verwacht…. En wat je al biedt en combineer die twee…’

Toen ik ook een blik wierp op de website van de auteur en las dat zij een paranormaal medium is verloor ik de aansluiting met haar boek, haar inhoud en wat het eventueel voor mij zou kunnen betekenen. Ik kon het niet meer opbrengen om 21, laat staan 40 zintuigen (en dat tweemaal) door te worstelen en opnieuw op te bouwen.

Dan maar geen bezield werken en leven of wellicht is er een ander hoofdweg of kan ik via andere zijpaden hetzelfde doel bereiken?

Dat het geen geschikt boek voor mij is betekent niet dat andere mensen die wellicht meer het paranormale hebben voorstaan van betekenis kan zijn. Ik hoop voor hen een licht in deze donkere dagen want dat is wat ik eenieder gun!