Goed Bestuur & Toezicht – januari-2022

Het aannemen van een bestuurder is een van de belangrijkste taken van een Raad van Toezicht in de zorg. Van de nieuwe bestuurder wordt immers een topprestatie verwacht: die moet een teamspeler zijn, kunnen consolideren, innoveren, inspireren en coachend leiderschap vertonen.

Door de Wet Normering Topinkomens 1 en 2 neemt de instroom toe van bestuurders die niet eerder in de zorg werkzaam waren en geen bestuurlijke ervaring hebben. RvT’s blijken hun werkgeversrol op uiteenlopende manieren in te vullen. Maatwerk dus, zou je denken. Maar wordt dat ook zo ervaren door de bestuurders in spe? Christel Deckers onderzocht de invloed van al die factoren op een succesvol selectieproces, en de relatie tussen RvT en nieuwe bestuurder in het eerste jaar.

“WERVING & SELECTIE ZORGBESTUURDERS VERDIENT BETER.”